Martin Babjak si v Sásovej vyslúžil standing ovation

Saleziánsky chrám v Sásovej sa v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda stal dejiskom výnimočného koncertu. V podaní mužskej speváckej skupiny Danubius Octet Singers pod taktovkou Daniela Simandla, organistu Martina Baka a špeciálneho hosťa, operného speváka Martina Babjaka, zazneli pútavé diela slovenskej a slovanskej hudobnej tvorby. Svoj názov Slavimo slavno Slaveni získalo podujatie z otváracej piesne – hymnu Franza Lizsta zloženého pri príležitosti tisíceho výročia príchodu vierozvestov z roku 1863.

V troch pásmach zazneli okrem iného vzácne archívne mužské zbory z pera Jána Levoslava Bellu, latinská omša Mikuláša Schneidra-Trnavského Missa stella matutina, ktorú skladateľ uviedol pri príležitosti vysviacky prvých slovenských biskupov v Nitre v roku 1921. Ďalej pomerne neznáma duchovná pieseň O Maria, virgo pia od banskobystrického rodáka Jána Móryho či pôsobivá Mojmírova prísaha zo slovenskej národnej opery Svätopluk z pera majstra Eugena Suchoňa.

„Slovenská hudobná tvorba môže smelo konkurovať tej svetovej, čo si však mnohí neuvedomujú,“ podotkol v predslove jeden z členov okteta, Jaroslav Pehal.

Po dojemnej interpretácii záverečnej piesne Aká si mi krásna, ty rodná zem moja v úprave pre mužský zbor od Eugena Suchoňa o tom zaručene nikto nepochyboval. Účasť prekvapila aj samotných organizátorov a v zaplnenom Kostole Panny Márie Pomocnice si všetci účinkujúci vyslúžili standing ovation.

„To, že ste sem dnes večer prišli, znamená, že chcete nielen hovoriť, ale predovšetkým žiť slová: dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane,“ zdôraznil pred záverečným požehnaním don Tibor Janúch.

Alica Vosková