Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 5. 6. 2016.

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15,00 hod. bude v kostole modlitba k Božiemu milosrdenstvu s adoráciou k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
  2. Pozývame všetkých farníkov na “ Večeradlo s Pannou Máriou “ Mládežníckeho strediska – kaplnky dňa 8.6.2016 o 17,00 hod.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 11. nedeľa v období cez rok.