Prežite radostný život s Bohom, povzbudil biskup pri sviatosti birmovania

V sobotu 14. mája sa v našej farnosti konala nádherná slávnosť sviatosti birmovania. Pre túto príležitosť k nám zavítal biskup Mons. Marián Chovanec. Prítomným predovšetkým zdôraznil, aby nikdy nezabudli na to, že Boh je to jediné šťastie, ktoré hľadáme.

V kázni spomenul silný príbeh o dcére diktátora Josifa Stalina, ktorá mala všetko, čo si len mohla priať, no napriek tomu bola celý život nešťastná. Až po dlhých rokoch pochopila, že to, čo jej chýbalo a čo celý život hľadala, bol Boh. Napokon emigrovala do USA, kde sa ako katolíčka dožila vysokého veku. Biskup birmovancov povzbudil, aby Pána Boha nikdy neopustili a prežili s ním krásny a radostný život.

„A po takomto živote príde aj život večný. To vám všetkým zo srdca prajem a vyprosujem,“ zakončil homíliu.

Sviatosť, ktorej predchádzala jeden a pol ročná príprava, prijalo päťdesiatšesť birmovancov. Ako poďakovanie za jej vyslúženie darovali biskupovi turistické palice, lebo – podľa ich slov – dobrý pastier potrebuje palicu, ale lepší ich potrebuje viac… 🙂

Alžbeta Ondrejková, Dominika Bernátová

Fotogaléria

14. mája 2016

dátum

Kostol PMP, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.