Ide mi o svätosť? Prvoprijímajúce deti v tom majú jasno

Keď sa v saleziánskom stredisku Banská Bystrica spomenie IMOS, každý hneď vie, o čo sa jedná. Ide Mi O Svätosť, alebo príprava detí na prvé sväté prijímanie dokráčala do svojho záveru. Spolu 56 detí prijalo Eucharistiu, premenené telo a krv Pána Ježiša, po prvýkrát v živote.

Ďalšej veľkej slávnosti, ktorá sa v sásovskej farnosti uskutočnila v máji, predchádzali viaceré nácviky, či prvé spovede.

„Čo sa mi páčilo, bolo nadšenie niektorých detí pred ich prvou svätou spoveďou. Niekoľkí z toľkej nedočkavosti doslova skákali pred spovednicou. Potom mohli papieriky so svojimi hriechmi spáliť v ohni v altánku. Spravilo im to obrovskú radosť,“ spomína animátorka Rea Šimonová.

Obrovské množstvo ľudí, rodiny, priateľov sa zišlo v poslednú májovú sobotu v kostole Panny Márie Pomocnice, aby tak podporili svoje ratolesti pri ich veľkom životnom míľniku. Omšu celebroval salezián Juraj Kovaľ, ktorý deťom počas kázne pripomenul, aby nikdy nezabúdali na tri dôležité veci. Hovoril o fľašiach obrovskej hodnoty – liek na každú chorobu a neduh, tvorcu priateľstva a elixír večnosti. Cez symboliku fliaš s omšovým vínom išlo o jednoznačnú podstatu, že Boh nám toto všetko poskytuje vďaka Eucharistii.

Cez omšu vznikli aj úsmevné situácie, ktoré rozveselili nejedného prítomného.

„Počas priebehu sme zažili isté nedostatky, boli to však milé chyby. Napríklad pri prednášaní prosieb, ktoré sa deti naučili naspamäť, zaznelo len tiché ja si to nepamätám. Všetci sme to brali so zhovievavým humorom,“ zakončila Rea.

Ročné trvanie príprav skončilo a deti sa tak môžu tešiť na stretnutia s Ježišom v Eucharistii.

-Ivan Bernát

Prvé sväté prijímanie 2016

28. 05.2016

dátum

Kostol Panny Márie Pomocnice, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.