Farské oznamy na nedeľu zoslania Ducha Svätého – Turíce 15.5.2016

  1. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka 16.5. sa modlíme Anjel Pána. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na Slávnosť Ducha sv. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  2. V pondelok je Svätodušný pondelok po nedeli zoslania Ducha Sv. Sv.omša bude večer o 18,30 hod.
  3. Budúcu nedeľu – dňa 22.5.2016 Vás srdečne pozývame na DEŇ  FARNOSTI. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti sme pre Vás prichystali podujatie s názvom „Salezko … Miesto pre každého.“ Tento deň chceme osláviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a predstavením mnohých možností a skrytých talentov v našom stredisku. V tento deň sv. omša o 11,45 hod. nebude, ale stretneme sa všetci na Slávnostnej sv. omši o 10,30 hod. za Saleziánskym strediskom. Slávnostným kazateľom bude don Anton Červeň, SDB. Po sv.omši sa môžete tešiť na spoločný obedový guľáš, takže v tento deň môžete varenie doma vynechať. Na sv.omšu možno prísť v športovom oblečení, aby ste sa po nej nemuseli vracať domov.
  4. Srdečné Pán Boh zaplať animátorom, saleziánkam, saleziánom a všetkým, ktorí prispeli svojím pričinením o zdarný priebeh birmovky a prípravu birmovancov k prijatiu sviatosti birmovania.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 22.5.2016 je Slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Vo štvrtok 19.5.2016 je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.