Farské oznamy na 9.nedeľu cez rok 29.5.2016

  1. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.
  2. v piatok je prvý piatok v mesiaci – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  3. V sobotu je prvá sobota v mesiaci jún, spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pozývame  Vás na púť na Staré Hory. Sv. omša bude o 12,30 hod.na Studničke. Odchod je autami o 9,00 hod. zo saleziánskeho strediska – smer Špania dolina a potom sa ide pešo na Staré Hory.
  4. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod.  bude v našom kostole  modlitba k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou k Sviatosti Oltárnej.
  5. Ďakujeme všetkým saleziánom, saleziánkam, animátorom, kuchárom, pekárkam, organizátorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na príprave Dňa farnosti a 1. sv. prijímania.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je 10. nedeľa v období cez rok.