Skončil sa Kurz Objav Krista – semienko je zasiate a môže rásť

Uplynulé dva mesiace sa takmer 60 animátorov každý týždeň schádzalo na formačnom evanjelizačnom kurze Objav Krista. Na štvrtkových večerných stretnutiach a jednodennej duchovnej obnove si vypočuli deväť prenášok v podaní saleziánov, saleziánok, ale aj oslovených ľudí z farnosti. V menších skupinách potom diskutovali a zdieľali svoje myšlienky, skúsenosti, otázky. Na poslednom stretnutí prišiel čas pozrieť sa na to, aké ovocie kurz priniesol.

Všetci účastníci sa jednoznačne zhodli v tom, že na stretnutiach vládla príjemná a otvorená atmosféra. Prepojili sa vďaka nej jednotlivé generácie našej farnosti – nielen animátori, ale aj vedúci skupín z radov rodičov, saleziánov a saleziánok – a mohli tak prehĺbiť vzájomné vzťahy.

“Na začiatku som mala menšie obavy, ale mladí boli úžasní, otvorení, hľadajúci, dokázali diskutovať bez predsudkov a s veľkou dávkou tolerancie. Za tých pár stretnutí mi prirástli k srdcu, hoci som na začiatku mnohých ani nepoznala,” popísala svoje dojmy Dominika Hajkovská, ktorá viedla jednu zo skupín. “Po každom stretnutí som odchádzala s radosťou a o kúsok bohatšia aj ja.”

Prednášajúci sa nebáli otvorene hovoriť o svojom prežívaní a skúsenostiach a účastníci oceňovali najmä osobné svedectvá, z ktorých mohli čerpať inšpiráciu pre vlastný (nielen) duchovný život.

Jednej z prednášok sa zhostil Ján Gyulai, ktorý vnímal kurz ako požehnanú skúsenosť. “Mal som možnosť objavovať Krista, ktorý premieňa moju trému pri speve, otvára ma načúvaniu druhých pri stole, a Krista, ktorý mi pri prednášaní ukazuje, akým nástrojom môžem byť v jeho rukách, ak si nezakladám na ničom inom než na radosti z toho, že mu môžem slúžiť.”  

Diskusie priniesli priestor pre hlbšie uvažovanie nad Bohom a vierou a naladenie na “duchovnú vlnu” často pretrvávalo po celý týždeň, až do ďalšieho stretnutia. Po celý čas bola citeľná sila modlitby, ktorú za animátorov týždeň čo týždeň obetovala nielen modlitbová skupina v kaplnke, ale doma aj mnohí ľudia z našej a ďalších farností. Mnohí účastníci využili príležitosť na duchovnej obnove a s dôverou prijali od kňazov i modlitbu príhovoru, ktorej bol venovaný špeciálny priestor. Práve táto modlitba bola pre viacerých mladých vrcholom celého kurzu.

Do organizácie sa zapájalo približne 50 ľudí, ktorí prednášali, viedli skupiny, modlili sa, varili či obsluhovali techniku. Každý týždeň obetovali svoj voľný čas a všetko pripravovali. Vďační animátori pre nich po ukončení kurzu pripravili prekvapenie v podobe trojchodovej večere so štýlovou obsluhou.

“Okrem toho, že samotná večera naozaj veľmi chutila, milo ma prekvapili aj detaily, na ktorých si naozaj dali záležať – prestreté stoly, obsluha nahodená v elegantných “uniformách”, prezentácia fotiek, všetci milé úsmevy a ochota poslúžiť,”  zhodnotila Dominika.

“Organizátori skutočne ocenili, že sa o nich animátori takto postarali. Vôbec sa im nechcelo zdvihnúť a večerali niečo cez dve hodiny. Bolo cítiť, že aj medzi nimi sa prehĺbili vzťahy a radi boli spolu,” dodal salezián Juraj Kovaľ.

Kurz Objav Krista zasial do sŕdc semienko, ktoré je možno nebadané, ale pomaly a bez ustania rastie. Tematicky ďalej nadväzujú kurzy Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista, ktoré by sa mohli stať súčasťou ďalšej formácie animátorov už v budúcom roku.

Alica Vosková

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.