Špeciálne piatkové oratko

Každý piatok od 08.04. do 27.05. sa v našom stredisku konajú Mládežnícke omše v Salezku. Program vždy začína mládežníckou svätou omšou so spoločnou myšlienkou: „Viem budovať vzťahy?“ Témy na seba nadväzujú každý týždeň. Po omši nasleduje oratko, kde sa počas siedmych týždňov vystriedajú rôzne aktivity a hry pre našich mladých. Cieľom programu je vytváranie nových priateľstiev, teambuilding a aplikovanie myšlienok z omše v realite. Pre hladných sa nájde rôzne občerstvenie ako hamburgery, pizza a mnohé iné.

Neváhajte a príďte. Tešíme sa na vás.

-Marek Vigaš

15. apríla 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Klára Chytilová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.