Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva – 3.4.2016.

  1. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude o 15,00 hod. pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, spojená s úplnými odpustkami. Popoludní o 17,00 hod. Vás taktiež pozývame na posledné predstavenie “ Bez matky to nejde“ do Misijného domu. Vstupenky si môžete ešte kúpiť po sv.omši.
  2. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána. Sv.omše budú v kostole P.M.P. ráno o 7,00 hod. a večer o 18,30 hod. V Starej Sásovej o 18,00 hod.
  3. Dnes je vyhlásená Biskupskou konferenciou zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  4. Pozývame Vás na modlitbové stretnutie “ 9 mesiacov za život „, ktoré sa v tomto Sv. roku Milosrdenstva konajú od 25. marca do decembra 2016 po celom Slovensku. V Banskej Bystrici tieto stretnutia prebiehajú v nemocničnej kaplnke Roosweltovej nemocnici, kde sa modlíme za ochranu počatého života, nenarodené deti a úctu k životu v našej krajine. Bližšie informácie na nástenke.
  5. Minulý štvrtok   sa v našom stredisku ukončil kurz OBJAV  KRISTA pre našich animátorov. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do jeho prípravy a realizácie. Ďakujeme všetkým i za modlitby.
  6. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh Veľkonočných sviatkov – kostolník, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov…
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 3. veľkonočná nedeľa.