Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 14. 2. 2016

  1. V stredu a piatok sú kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.
  2. Krížovú cestu sa modlíme v piatok a v nedeľu o 18,00 hod. Prihláste sa v sakristii,kto bude viesť Krížovú cestu.
  3. Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha pozýva členov a priaznivcov na Výročné stretnutie 21.2.2016 v nedeľu o 15,00 hod. do Misijného domu.
  4. 7. – 10. apríla 2016 sa konajú duchovné cvičenia pre našich farníkov na chate Banská Belá. Je to ponuka ticha, modlitby, oddychu, premýšľania nad tým, čo žijem, kým som. Sú určené predovšetkým tým, ktorí ešte vôbec na takomto podujatí neboli alebo neboli tento školský rok na duchovných cvičeniach. Kto by mal záujem, môže kontaktovať don Pillára.
  5. Aj tento rok máme možnosť zapojiť sa do aktivity TEHLIČKA PRE MISIE. Tentoraz pomoc poputuje deťom žijúcim v zničenej Sýrií. Konkrétne to bude materiálna, potravinová a lekárska  pomoc viac ako 400 rodinám, školské pomôcky na vzdelávacia a voľnočasové aktivity pre 2 000 dennodenne dochádzajúcich detí a mladých i oprava bombou poškodeného Saleziánskeho centra v Damasku. Zapojiť sa môžete priamo v stredisku alebo na detských sv.omšiach.
  6. Fyzické osoby majú možnosť už iba do 15. februára 2016 požiadať zamestnávateľa o Vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov! Na stolíku je tlačivo na darovanie 2% zaplatenej dane.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.