Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 17.1.2016.

  1. Dnes v nedeľu  17.1. pozývame všetky deti, rodičov a známych na KARNEVAL NA ĽADE o 15,00 hod.  na hokejbalové ihrisko k saleziánom a večer o 19,15 hod. do kostola Panny Márie Pomocnice – Sásová na TROJKRÁĽOVÝ  KONCERT pod vedením  dirigenta Pavla Tužinského.
  2. Od 18.1. – 25.1. prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  3. Od  piatku 22.1. sa začíname modliť Deviatnik pred Slávnosťou Sv. Jána Boska, kňaza, zakladateľa Spoločnosti sv. Františka Saleského – saleziánov.
  4. Slovenské misijné hnutie organizuje zbierku poštových známok do 2.2.2016. Po spracovaní známky majú materiálnu hodnotu pre misie. Pán Boh zaplať.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok 21.1. je spomienka na sv. Agnesu, pannu a mučenicu.

V piatok 22.1. je spomienka na bl. Lauru Vicuňu, pannu.

Budúca nedeľa je 3. v období cez rok.