Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 29. 11. 2015

  1. Dnešnou nedeľou začíname nový liturgický rok C. Po sv.omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu narodenia Pána.
  2. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu, číslo telefónu.
  3. Po sv.omšiach  budeme sa modliť deviatnik pred Slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorý obetujeme za našich farníkov, deti a mládež, za rodiny v našej farnosti, za nezamestnaných, chorých, za dar nových povolaní do saleziánskej rodiny.
  4. Z dôvodu deviatnika bude sv.omša aj v pondelok 30.11.2015 večer o 18,30 hod. Upratovanie kostola začne v pondelok  o 16,00 hod.
  5. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
  6. V prvú sobotu mesiaca 5.12. sa modlime za dar nových duchovných povolaní- Fatimská sobota.
  7. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Budeme sa modliť o 15,00 hod. sv.ruženec pred Sviatosťou Oltárnou.
  8. Budúcu nedeľu 6.12. o 16,00 hod. pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov k opornému múru v Sásovej na stretnutie s Mikulášom. Deti prineste si nejakú sladkosť, ktorou obdaruješ druhého.
  9. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok 30.11. je sviatok sv. Ondreja.

Vo štvrtok 3.12. je sviatok sv. Františka Xaverského, kňaza a patróna našej diecézy.

V sobotu 5.12. je spomienka na bl. Filipa Rinaldiho, SDB, kňaza.

V nedeľu 6.12. je spomienka na sv. Mikuláša, biskupa.

Budúca nedeľa je 2.adventná nedeľa.