200 rokov od narodenia Don Bosca

V nedeľu 16. augusta prišiel toľko spomínaný deň dvestých narodenín nášho drahého zakladateľa, dona Bosca. Mladí sa teda rozhodli, že to nenechajú bez povšimnutia, rozpráva sa o tom predsa celý rok. A tak z vlastnej iniciatívy pripravili na don Boscovu počesť veľmi príjemné popoludnie pre celú rodinu našej saleziánskej farnosti. Na svoje si prišli deti aj dospelí. Láskavo sa do prípravy zapojili aj mamičky, ktoré priniesli občerstvenie od výmyslu sveta. Deti sa tešili zo stolných hier, trampolín, stolného futbalu, spoločných tančekov a súťaží a dospelí sa mohli pokojne porozprávať pri kávičke a koláčiku. Na záver sme sa nezabudli pomodliť a sláviť slávnostnú svätú omšu z vďaky, že aj toto naše farské spoločenstvo vzniklo najmä vďaka don Boscovej otvorenosti Božiemu plánu, ktorý mal s jeho životom. My dúfame, že mu budeme čoraz viac podobní. Ďakujeme, don Bosco!

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.