Akcie a novinky, ktoré sa týkajú miništrantov v našom saleziánskom stredisku.

Archív pre zančku: Miništranti

Miništranti mimo službu