Miništrantská zimovica pritiahla dvadsať chlapcov

Málokto z nás mladých zažil časy komunizmu a veľmi málo vieme o tom, ako to bol ov tom období s Cirkvou. 20 miništratmi zo Salezka sa tretieho januára vybrali na akciu s názvom „Miništrantská zimovica“, počas ktorej im bolo toto obdobie podzemnej Cirkvi priblížené. Všetko to začalo spoločnou omšou v kaplnke Salezka, počas ktorej sa nám prihovoril pán farár Tibor. Chlapcov povzbudil, aby si nasledujúce dni naplno užili. Po skončení omše chlapci dostali list, ktorý bol pozvánkou na cvičenie v prírode na chate na Poluvsí v Rajeckých Tepliciach. Už vo vlaku však chlapci zistili, že to bol krycí manéver. Vlakový sprievodca im totiž doniesol druhý list, v ktorom bola prosba od tajného biskupa zo Žiliny aby sme mu pomohli s chystaním vecí na nočný prechod klerikov do zahraničia, aby mohli slobodne študovať. Ale pozor, ŠtB má svojich ľudí všade, preto museli byť chlapci obozretní a nikomu nepovedať o cieli svojej cesty. Po príchode do Žiliny nám naše žilinské spojky odovzdali nákup a vyslali nás na osobák, ktorý nás doviezol do dediny, asi 40 minút chôdze od chaty. Niektorí chlapci prijali túto pešiu výzvu odhodlane, niektorých to zase stálo riadnu dávku trpezlivosti (aj ich animátorov). Na chate nás čakal „správca chaty“, z ktorého sa na druhý deň vykľul, už spomínaný, tajný biskup. Ale to vtedy chlapci ešte nevedeli. Spoločne sme si prichystali večeru a čakal nás zábavný večerný program v podobe hier a súťaží. Na druhý deň ráno sme pri modlitbe zistili nemilú vec. Traja z nás sú nastrčení ŠtBáci, ktorí nás majú kontrolovať, aby sme sa nespojili s biskupom. Doobedňajší program sa niesol v znamení hry, počas ktorej chlapci cez rôzne šifry lúštili, kto je tajný biskup, aby sa s ním mohli spojiť. Zistili to a biskup im potajomky cez obedňajšiu prestávku zadeľoval úlohy, ktoré mali počas dňa  a večer robiť, bez toho, aby ich chytilo ŠtB. Po obede nasledovala veľká behacia hra na získavanie potrebných surovín a dokladov pre trojicu klerikov, ktorí sa chceli dostať za hranice. Pomaly sa blížil večer a miništranti vedeli, že zachvíľu tu je čas na nočný presun klerikov. No najprv ich čakali rôzne zábavné súťaže, ktoré mali zmiesť našich strážcov. Neskoro večer sme sa presunuli von, kde zatiaľ výdatne nasnežilo a snežiť neprestávalo celú noc. Na lúke a v lese sme si zahrali nočnú hru zloženú z troch častí- behačka, lúštenie mapy a sledovanie ŠtB a odlákanie ich pozornosti. Hru si užili hlavne mladší miništranti, ale zahanbiť sa nedali ani starší. Dokonca pri návrate na chatu sme pomohli aj „zranenému“ ŠtB, ktorý sa rozhodol na základe nášho svedectva stať kresťanom. Celí vyčerpaní chlapci v tento večer zaspali ešte skôr ako bola dohodnutá večierka. Nedeľa sa niesla v znamení pohodičky, hier, chystania obeda a upratovania chaty. Pri návrate naspäť do Banskej Bystrice sme navštívili a zahrali sa aj v žilinskom oratku. A viete čo bolo ešte super? Že sme na tejto vydržali bez mobilov.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB

Fotogaléria

3.-5.1.2020

dátum

Saleziánska chata v Poluvsí

miesto

Samuel Šnek

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.