Ich príprava trvala cez dva roky

Všetci si uvedomujeme, že k sláveniu sv. omše patria aj mladíci, ktorí pomáhajú kňazovi a slúžia mu pri vykonávaní liturgie. Niekto by povedal ,že to je veľmi jednoduchá služba ale naučiť sa všetky zručnosti a ešte aj chápať ich symboliku a význam chce určitý čas a trpezlivosť. Jedenásť mladých mužov sa o to snažilo dva roky, kedy postupne robili jednu miništrantskú skúšku za druhou, aby sa posúvali z jedného stupienka na druhý. Naše miništrantské stupne si môžete pozrieť tu.

Spomínaní mladíci uplynulú nedeľu 10. októbra zložili pred celou farnosťou miništrantský sľub, ktorým vyjadrili svoju túžbu byť služobníkmi oltára. Prišli v sprievode starších miništrantov a prvú časť sv. omše sedeli medzi veriacimi v civilnom oblečení. Po kázni nastal obrad zloženia sľubu, počas ktorého všetci predniesli danú formulku a kňaz sa nad nimi modlil modlitbu. Na záver si slávnostne obliekli miništrantské rúcho a vstúpili do priestoru okolo oltára, aby od tejto chvíle slúžili pri sv. omšiach ako miništranti so slávnostným sľubom. Celú slávnosť dotváral spev detského zboru Sadetz a fakt, že okolo oltára nových miništrantov čakali starší miništranti a aj zástupcovia ich otcov, ktorí tiež boli, a stále sú, miništrantmi. Chlapcom prajeme, aby ich táto ich služba privádzala bližšie ku Kristovi a aby boli správnymi služobníkmi nie len pri oltári ale aj v živote.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB

Fotogaléria

10. 10. 2021

dátum

Kostol Panny Márie Pomocnice

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.