O krok bližšie k Ježišovi

Minulú sobotu, 27. mája, konečne prišiel deň, na ktorý celý rok čakali naši tretiaci. Deň prvého svätého prijímania, keď prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistickom chlebe a víne.

Po celý rok sa deti na tento deň usilovne pripravovali. Nadôležitejšou časťou boli mesačné stretnutia pod názvom IMOS (Ide mi o svätosť), ktoré dopĺňali týždenné stretká s animátormi a nechýbala ani mariánska púť na Staré Hory. Vyvrcholením prípravy bol piatok pred slávnosťou prijímania, kedy deti pristúpili po prvýkrát k Sviatosti zmierenia. Takto pripravené si mohli na druhý deň obliecť biele rúcha a slávnostne prijať Ježiša do svojich sŕdc.

Slávnostnú svätú omšu slúžil don Juraj Kovaľ, ktorý deti povzbudzoval k tomu, aby sa svätým prijímaním posilňovali nielen v tento deň, ale pravidelne, a boli dobrým príkladom pre ľudí vo svojom okolí. Pripomenul, že pomyselný “kľúč od neba” si nekúpia za peniaze, ale svojím úsilím o dobrý život v priateľskej blízkosti Ježiša.

Na záver nechýbalo poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu tohto dôležitého dňa – rodičom, učiteľom, saleziánom i animátorom.