CFF KAMA 2019

CFF KAMA 2019

Pre lepší prehľad a všetky potrebné informácie sme sa rozhodli o vytvorenie tohto portálu. Veríme, že všetko dôležité sa tu objaví, ak však budete mať nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať aj osobne na telefónnych číslach +421 944 160 390, +421 915 219 693, alebo cez email kama@sbb.sk.

  • 10. - 12. 05. 2019

    dátum

  • 10€ / hráč

    maximálny počet hráčov je 10 + 2 osoby z realizačného tímu

Prihlasovanie

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste nahlásili všetkých hráčov aj vopred prostredníctvom formulára. Nájdete ho na našej webstránke. Vyplnený formulár pošlite na adresu kama@sbb.sk. V prípade mladšej kategórie sa jedná o hráčov do 15 rokov, pričom turnaja sa môžu zúčastniť hráči, ktorí majú 16 rokov, ak počas jesennej časti Kamy (východ a západ) mali stále 15 rokov.

To isté sa týka staršej kategórie, a teda môžu nastúpiť hráči do 18 rokov, resp. 19 rokov, ak počas halovej Kamy mali stále 18 rokov.

Strediská, ktoré sa zúčastnia obidvoch kategórií, prosíme o zaslanie dvoch mailov pre lepšiu orientáciu. K menám hráčov je potrebné uviesť aj vek, ktorý dosiahnu v tomto roku a ich trvalé bydlisko.

Dôležitou zmenou sa stáva povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vopred. Chceme predísť možnosti, že by sa niektorý tím na poslednú chvíľu odhlásil. Berte, prosím, na vedomie, že poplatok sa v prípade zrušenia registrácie z vašej strany nebude vracať.

Účastnícky poplatok, spolu so súpiskou, prosím pošlite najneskôr do 05.05. 2019 prostredníctvom bankového spojenia na účet: SK74 7500 0000 0040 0809 6914 (do poznámky uveďte mesto a kategóriu). Pre lepšie vyúčtovanie odporúčame zaplatiť plný poplatok naraz, teda 10e na hráča. Jeden člen realizačného tímu poplatok platiť nemusí (je predpoklad, že s každým tímom príde salezián, ak však prídu dvaja tréneri, jeden z nich tiež nemusí platiť). Týka sa to každého tímu, a teda ak niektoré stredisko má zastúpenie v obidvoch kategóriách, v obidvoch tímoch je jeden člen realizačného tímu oslobodený od povinnosti platby. Za záväzné však budeme akceptovať aj polovicu uhradeného poplatku do daného termínu. Každý poplatok uhradený po platnom termíne, prípadné neuhradenie berieme ako nezáujem z vašej strany a pozvánka bude poslaná ďalšiemu tímu v poradí.

Začiatok turnaja je naplánovaný piatok večer, kedy začneme svätou omšou. Zápasy začínajú v sobotu ráno a budú prebiehať počas celého dňa. Play-Off sa uskutoční v nedeľu po spoločnej svätej omši o 09:00 v kostole Panny Márie Pomocnice. Ukončenie spolu s vyhodnotením turnaja bude v nedeľu, približne o 14:00.

Ubytovanie

Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch saleziánskeho strediska. Za ubytovanie sa bude platiť symbolický poplatok, ktorý bude zahrnutý v celkovej cene účastníckeho poplatku. Príchod si naplánujte, prosím vás, na piatkové popoludnie, pred začiatkom turnaja. Svätá omša, ktorá sa koná v kostole Panny Márie Pomocnice začína v piatok o 18.30.

Pre bližšie informácie, prípadne ak nemáte inú možnosť, ako prísť do Banskej Bystrice v piatok, kontaktujte Iva Štofeja, SDB na telefónnom čísle: +421 903 318 123.

Strava

Vzhľadom na to, že rátame so začiatkom turnaja v sobotu ráno, stravu zabezpečíme od soboty. Večeru si preto v piatok zabezpečte sami. Po zvyšok turnaja bude o stravu postarané. Strava je taktiež zahrnutá v celkovom účastníckom poplatku.

Doprava

Predpokladáme, že väčšina z vás sa bude prepravovať autami. Pre tých, ktorí prídu vlakmi alebo autobusmi, tu nájdete prehľad spojov.

Pre účastníkov, cestujúcich vlakmi:

  • 20 alebo 29 zo zastávky Železničná stanica  na zastávku Rudohorská stred
  • 28 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Tatranská

Pre účastníkov, cestujúcich autobusmi:

  • 20 alebo 29 zo zastávky Autobusová stanica na zastávku Rudohorská stred
  • 28 zo zastávky Autobusová stanica na zastávku Tatranská

Pravidlá

Oficiálne pravidlá, podľa ktorých sa bude hrať na turnaji. Oproti minulému roku prešli drobnými úpravami, čiže vám odporúčame si ich prečítať.

Kategória mladší

A – SkupinaB – Skupina
BardejovNámestovo
Dolný KubínPrešov A
HumennéBanská Bystrica

Kategória starší

A – SkupinaB – Skupina
Bardejov A
NámestovoUzovský Šalgov
Košice – Tri HôrkyBanská Bystrica
HumennéDolný Kubín

Rozlosovanie tímov bolo určené na základe umiestnenia na jesennej kame, krížovým spôsobom. Tímy, ktoré sa umiestnili na prvom, resp. druhom mieste na západe sú v rovnakej skupine ako tretí a štvrtý tím východnej.

V kategórii mladších sa vypadnuté tímy (Košice a Mamateyka) vyhodili z umiestnenia a tým sa posunulo poradie, a teda aj celkové rozlosovanie.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.