CFF KAMA 2017

Pre lepší prehľad a všetky potrebné informácie sme sa rozhodli o vytvorenie tohto portálu. Veríme, že všetko dôležité sa tu objaví, ak však budete mať nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať aj osobne na telefónnom čísle +421 915 219 693, alebo 42berny@gmail.com.

 • 30. 4. - 01. 05. 2017

  dátum

 • kama@sbb.sk

  prihlasovanie

 • 10€ / hráč

  maximálny počet hráčov je 10 + 2 osoby z realizačného tímu

Prihlasovanie

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste nahlásili všetkých hráčov aj vopred, a to na mailovej adrese kama@sbb.sk. V prípade mladšej kategórie sa jedná o hráčov do 15 rokov, pričom turnaja sa môžu zúčastniť hráči, ktorí majú 16 rokov, ak počas jesennej časti Kamy (východ a západ) mali stále 15 rokov.

To isté sa týka staršej kategórie, a teda môžu nastúpiť hráči do 18 rokov, resp. 19 rokov, ak počas halovej Kamy mali stále 18 rokov.

Do predmetu správy napíšte, či sa jedná o mladšiu, alebo staršiu kategóriu a taktiež nezabudnite na mesto. Strediská, ktoré sa zúčastnia obidvoch kategórií, prosíme o zaslanie dvoch mailov pre lepšiu orientáciu. K menám hráčov je potrebné uviesť aj vek, ktorý dosiahnu v tomto roku a ich trvalé bydlisko.

Prosíme vás aj o to, aby ste priniesli jeden dres navyše, ktorý bude vyvesený za bránou.

Ubytovanie

Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch saleziánskeho strediska. Za ubytovanie sa bude platiť symbolický poplatok, ktorý bude zahrnutý v celkovej cene účastníckeho poplatku. Príchod si naplánujte, prosím vás, na nedeľné doobedie, pred začiatkom turnaja. Sväté omše, ktoré sa konajú v kostole Panny Márie Pomocnice sú zobrazené TU.

Pre bližšie informácie, prípadne ak nemáte inú možnosť, ako prísť do Banskej Bystrice v sobotu, kontaktujte Iva Štofeja, SDB na telefónnom čísle: +421 903 318 123.

Strava

Vzhľadom na to, že rátame so začiatkom turnaja v nedeľu v poobedných hodinách, stravu zabezpečíme od nedeľného obeda. Raňajky si preto v nedeľu zabezpečte sami. Po zvyšok turnaja bude o stravu postarané. Strava je taktiež zahrnutá v celkovom účastníckom poplatku.

Doprava

Predpokladáme, že väčšina z vás sa bude prepravovať autami. Pre tých, ktorí prídu vlakmi alebo autobusmi, tu nájdete prehľad spojov.

Pre účastníkov, cestujúcich vlakmi:

 • 20 alebo 29 zo zastávky Železničná stanica  na zastávku Rudohorská stred
 • 28 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Tatranská

Pre účastníkov, cestujúcich autobusmi:

 • 20 alebo 29 zo zastávky Parkovisko Mičinská na zastávku Rudohorská stred
 • 28 zo zastávky Parkovisko Mičinská na zastávku Tatranská

Pravidlá

Oficiálne pravidlá, podľa ktorých sa bude hrať na turnaji

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.