CFF KAMA 2018

Pre lepší prehľad a všetky potrebné informácie sme sa rozhodli o vytvorenie tohto portálu. Veríme, že všetko dôležité sa tu objaví, ak však budete mať nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať aj osobne na telefónnom číslach +421 944 160 390, +421 915 219 693, alebo 42berny@gmail.com.

 • 11. - 12. 05. 2018

  dátum

 • 42berny@gmail.com

  prihlasovanie

 • 10€ / hráč

  maximálny počet hráčov je 10 + 2 osoby z realizačného tímu

Prihlasovanie

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste nahlásili všetkých hráčov aj vopred, a to prostredníctvom webového formuláru, ktorý nájdete tu. Vyplnený formulár pošlite na adresu 42berny@gmail.com. V prípade mladšej kategórie sa jedná o hráčov do 15 rokov, pričom turnaja sa môžu zúčastniť hráči, ktorí majú 16 rokov, ak počas jesennej časti Kamy (východ a západ) mali stále 15 rokov.

To isté sa týka staršej kategórie, a teda môžu nastúpiť hráči do 18 rokov, resp. 19 rokov, ak počas halovej Kamy mali stále 18 rokov.

Strediská, ktoré sa zúčastnia obidvoch kategórií, prosíme o zaslanie dvoch mailov pre lepšiu orientáciu. K menám hráčov je potrebné uviesť aj vek, ktorý dosiahnu v tomto roku a ich trvalé bydlisko.

Prosíme vás aj o to, aby ste priniesli jeden dres navyše, ktorý bude vyvesený za bránou.

Dôležitou zmenou sa stáva povinnosť zaplatiť polovicu účastníckeho poplatku vopred. Chceme predísť možnosti, že by sa niektorý tím na poslednú chvíľu odhlásil. Berte, prosím na vedomie, že poplatok sa v prípade zrušenia registrácie z vašej strany nebude vracať.

Polovicu poplatku, a teda 5e na hráča, prosím pošlite do 26. 04. 2018 prostredníctvom bankového spojenia na účet: SK76 1111 0000 0014 6949 2000.

Začiatok turnaja je naplánovaný na piatok večer po svätej omši. Ukončenie spolu s vyhodnotením turnaja bude v sobotu, približne o 16:30.

Ubytovanie

Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch saleziánskeho strediska. Za ubytovanie sa bude platiť symbolický poplatok, ktorý bude zahrnutý v celkovej cene účastníckeho poplatku. Príchod si naplánujte, prosím vás, na piatkové popoludnie, pred začiatkom turnaja. Svätá omša, ktorá sa koná v kostole Panny Márie Pomocnice začína o 18.30.

Pre bližšie informácie, prípadne ak nemáte inú možnosť, ako prísť do Banskej Bystrice v piatok, prípadne štvrtok, kontaktujte Iva Štofeja, SDB na telefónnom čísle: +421 903 318 123.

Strava

Vzhľadom na to, že rátame so začiatkom turnaja v piatok po svätej omši, stravu zabezpečíme od piatkového večera. Obed si preto v piatok zabezpečte sami. Po zvyšok turnaja bude o stravu postarané. Strava je taktiež zahrnutá v celkovom účastníckom poplatku.

Doprava

Predpokladáme, že väčšina z vás sa bude prepravovať autami. Pre tých, ktorí prídu vlakmi alebo autobusmi, tu nájdete prehľad spojov.

Pre účastníkov, cestujúcich vlakmi:

 • 20 alebo 29 zo zastávky Železničná stanica  na zastávku Rudohorská stred
 • 28 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Tatranská

Pre účastníkov, cestujúcich autobusmi:

 • 20 alebo 29 zo zastávky Parkovisko Mičinská na zastávku Rudohorská stred
 • 28 zo zastávky Parkovisko Mičinská na zastávku Tatranská

Pravidlá

Oficiálne pravidlá, podľa ktorých sa bude hrať na turnaji. Oproti minulému roku prešli drobnými úpravami, čiže vám odporúčame si ich prečítať.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.