Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 22. 10. 2023

  1. Dnes pozývame všetkých miništrantov, aj tých, ktorí by chceli miništrovať na miništrantské stretnutie o 15.00. hod. v Salezku.
  2. Dnes je misijná nedeľa. Je zbierka na misie.
  3. V stredu o 19.00 vás pozývame na prvé online Rodičko. Témou bude Generácia Z – Trendy v životnom štýle mladých ľudí, lektorka Alena Tomanová. Viac informácií na našej stránke sk.
  4. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas. V nedeľu o 3.00 letného času posúvame hodiny na 2.00 stredoeurópskeho času.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Alojza Guanellu, kňaza.

V sobotu je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.

Budúca nedeľa je 30. nedeľa v cezročnom období.