Deckám sa z Orientačných dní nechce odísť

Hoci sme kvôli pandémii museli zrušiť viaceré kurzy Orientačných dní, náš tím stále pracuje. Mnoho ľudí sa nás pýta, čo sú to tie Orientačné dni. Rozhodli sme sa, že vám v najbližších týždňoch postupne predstavíme tento skvelý projekt cez rôzne osoby, ktorých sa priamo dotýka. Ako prvá bude naša skvelá inštruktorka a koordinátorka projektu Magdaléna Jánošíková.

Megy, skús nám v krátkosti  predstaviť Orientačné dni.

Orientačné dni je názov nášho trojdňového zážitkového programu pre triedne kolektívy, ktorý sme v Banskej Bystrici  rozbehli pred 3 rokmi a ktorý je inšpirovaný činnosťou saleziánov v českom Fryštáku, kde tento program beží už okolo 20 rokov.

Každá trieda si môže pred príchodom k nám vybrať tému, oblasť, na ktorú chce svoj pobyt (našou rečou – kurz) orientovať.  Ponúkame témy týkajúce sa vzťahov v triede, rešpektu voči  druhým, témy súvisiace so sebapoznaním, vlastnými silnými a slabými stránkami, budúcnosťou, vzťahmi.  Keďže náš program v mnohom vychádza z princípov zážitkovej pedagogiky, aj spomínané témy deckám predkladáme najmä formou zážitku a zaujímavých aktivít, ku ktorým sa neskôr vraciame, a to, čo si popri nich decká uvedmia môžu aj pomenovať.

Celé toto naše pôsobenie ponúkame ako formu prevencie. Aj vďaka tomu, čo u nás kolektívy zažijú, môžu predchádzať rôznym nežiadaným javom v školskom prostredí od nedorozumení, agresie cez šikanu až po odlúčenie z kolektívu a pod.

Pre aké školy sú Orientačné dni určené?

Naše kurzy ponúkame triednym kolektívom 6. -9. ročíka základných škôl a všetkým ročníkom stredných škôl. Orientačné dni navštevujú štátne,súkromné aj cirkevné školy.

Skús nám priblížiť nejaké konkrétnejšie očakávania, požiadavky od učiteľov, prečo ich táto ponuka zaujala a prihlásili sa?

Vo všeobecnosti môžem určite povedať, že sa k nám hlásia učitelia, ktorým záleží ako ich žiaci prežijú nasledujúce roky v škole a považujú stránku vzťahov, osobného prežívania a zrenia každého žiaka za veľmi podstatnú oblasť do ktorej sa oplatí investovať. Často k nám chodia učitelia, ktorí radi skúšajú nové veci.

Ich očakávania sa rôznia podľa situácie v konkrétnej triede. Niektorí  prichádzajú s obavou o konkrétne dieťa, ktoré v triede s nikým nevychádza a túžia po ich začlenení. Často prichádzajú s tým, že sú ich žiaci voči sebe navzájom nevšímaví a chceli by v nich vzbudiť  väčšiu citlivosť. Niektorých trápi v triede všeobecná pasivita, inde je to zas veľká aktivita jednotlivcov, skákanie do reči, nezhody, hádky.

Myslím si, že sa k nám mnohí hlásia na základe dobrých referencií od iných učiteľov, od ktorých zisťujú, že na kurze sa decká zblížia  nielen medzi sebou ale aj s učiteľom, ak chce. A okrem toho tu učiteľ môže získať úplné nový pohľad na triedu, inšpirovať sa a nadväzovať na to aj v škole.

Čo sa deje na takom klasickom kurze počas týchto troch dní?

Pred každým kurzom sa stretneme s triednym učiteľom, aby nám opísal svoju triedu, akých má žiakov, čo radi robia, čo je pre nich typické, čo medzi nimi letí a tiež nás informuje o niektorých fyzických či iných obmedzeniach, ak sa v triede nachádzajú. Povie nám, čo od kurzu očakáva a spoločne sa pozrieme na to, čo by sme chceli na kurze docieliť. Podľa všetkých týchto informácií potom vyskladéme program ušitý na konkrétnu triedu.

Vždy sa snažíme vytvoriť program zložený z hlavných aktivít, ktorými chceme dosiahnuť  konkrétny cieľ. Napríklad spoznať  vieceré roly v skupine a ich využitie vo vzájomnej spolupráci, prezentovať svoje názory pred druhými,  zlepšiť  chlapčensko-dievčenské  vzťahy (u mladšich), zažiť spoločný úspech, pocit dôvery a podobne.  Za týmito aktivitami spravidla nasleduje reflexia, kde môže každý vysvetliť svoje predchádzajúce kroky, opísať pocity, čo mu vadilo, čo by mu pri plnení tejto aktivity pomohlo, môžu sa  zamyslieť, či by to vedeli urobiť lepšie a aký to má súvis s bežným životom.

Ďalšiu časť programu potom tvorí množstvo pohybových a adrenalínových aktivít, často zaraďujeme rôzne divadelné prvky, hry na odreagovanie a zábavu. Za dôležitý čas v rámci dňa považujeme aj prestávky, kde majú decká možnosť sami si zmenežovať, čo sa bude diať, môžu s týmto časom naložiť ako chcú.

Súčasťou každého kurzu sú aj takzvané záverčné rituály, ktoré máme na konci každého dňa. Tu sa vždy obzrieme za tým, čo sme zažili a decká tu zároveň majú priestor povedať, čo majú na srdci, pred celou triedou.

Čo na Orientačné dni hovoria decká?

Mysím, že nám v tomto hrá do karát už len samotný fakt, že OD prebiehajú počas pracovného týždňa. Učitelia sa niekedy čudujú, že na nás deti reagujú a v škole je to chaos. Samozrejme, že reagujú, lebo aj to „vážne“ najskôr pôsobí „len ako hra“ – a to chcú. Keď sa im popri tom všetkom podarí prísť aj na niektoré hlbšie alebo pre nich doteraz neznáme veci, alebo získajú úplne iný pohľad na spolužiakov, sú väčšinou veľmi prekvapení a kurz hodnotia ako super vec. Častá veta na konci kurzu je: „Najskôr som si myslel, že to tu bude riadna nuda, ale teraz sa mi odtiaľto nechce odísť.“

Prečo si si vybrala túto prácu?

Pre mňa je táto práca napĺňajúca úplne vo všetkých smeroch. Dokonca je tých smerov viac, ako som si pôvodne myslela.

Ja som šieste dieťa mojich drahých rodičov, od detstva sa pohybujem medzi saleziánmi, študovala som špeciálnu pedagogiku, takže spoločenstvo, práca s deťmi a mladými sú mi blízke a zhruba v takejto oblasti som si svoju prácu vždy aj predstavovala.  V tomto smere  Orientačné dni absolútne spĺňali a naďalej plnia moje predstavy o povolaní. Zároveň môžem povedať, že mám veľmi pestrú prácu, keďže tu je každý deň úplne iný. Veľmi dobre mi padlo v mojom čerstvom „absolventskom sebavedomí“  riešiť aj niektoré veci , v ktorých som si absolútne neverila (komunikácia so školami, rôzne zákulisné záležitosti)  Toto som považovala za veľkú výzvu, ale vedela som, že budem potrebovať aj takéto skúsenosti. No a to, za čo som mimoriadne vďačná  je, že môžem touto prácou, ktorá ma baví a rozvíja ešte aj budovať  saleziánske dielo, ktoré mám tak rada a ktorému som za toľké vďačná (napr. aj za manžela).

Myslím, že takýmto argumentom by podľahol každý.

Pamätáš si na nejaké silné momenty z kurzov, ktoré sa ti vryli do pamäte?

Často sa mi vynára moment z jedného dávnejšieho kurzu s vtedajšími siedmakmi.  Samozrejme, že reprodukovaný a trochu okresaný o detaily už nebude mať tú silu, no vo mne stále rezonuje. Pamätám si reflexiu po aktivite, kde ma veľmi prekvapil jeden chlapec. Totiž, v tej triede bol dosť výstredný, veľa si robil srandu z iných, vysmieval sa a pôsobil tak „nad vecou“, tak machersky. V istom momente to bol ale práve on, čo pred celou triedou priznal, že sa ho niektoré „srandy“ dotýkajú (vtedy medzi nimi letelo „zo srandy“ si nadávať  na rodičov) a navrhol, aby s tým prestali, všetci, vrátane jeho.  Pre všetkých to bolo veľmi prekvapivé.  Mne tam vyhŕkla slza!

Myslíš, že má tento projekt význam, dokáže sa za tri dni niečo v triede zmeniť?

Určite má význam. Ja by som povedala, že náš  kurz je také nakopnutie. Tu majú decká možnosť zažiť, niekedy úplne prvý krát, že spolu dokážu veci, o ktorých netušili. Že to ide a je to aj sranda. Spoznajú tu seba aj spolužiakov inak. Môžu objaviť svoje kvality a zistiť, ako sa dajú využívať. Tu ich vďaka špeciálnej atmosfére zažitého zaujíma, aký názor na to majú ostatní. Povedala by som, že na OD získajú skúsenosť toho, ako to môže ísť a spolu s triednym učiteľom z toho môžu ďalej ťažiť aj v škole.

Po skončení kurzu udržiavate kontakt s jednotlivými triedami?

Toto je podobne ako veľa vecí súvisiacich s OD dosť individuálne. Učitelia vedia, že je takáto možnosť a keď majú záujem, po istom čase sa stretneme a poskytneme svoj pohľad, nápady. Niekedy stretnutie priamo iniciujeme my, najmä ak počas kurzu odpozorujeme väčšie problémy s kolektívom alebo jednotlivcom. Často ostávame s učiteľmi v kontakte, keď majú záujem použiť nové aktivity, inšpirovať sa.

Čo by si odkázala učiteľom, ktorí si prečítali tento článok?

Síce som sa veľmi snažila byť zrozumiteľná a niečo vám v tomto článku aj podať, vysvetliť, jednoznačne treba prísť a až tu vás to celé môže očariť. Aj u mňa to tak bolo.

..a ešte, že: oplatí sa investovať do vzťahov a najviac v predstihu, ale to viete.

Ďakujem za rozhovor.

Paulína Mäsiarová

 

Ak je tento projekt pre teba dôležitý, STAV SPOLU S NAMI NA MLADÝCH pravidelným mesačným darom 5€ tu:  https://sbb.sk/stavsnaminamladych/

ĎAKUJEME!

www.od.sbb.sk

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.