Stav s nami na mladých!

Stav s nami na mladých

Každý mladý človek sníva o úžasnom živote. Počas rokov dospievania je jeho najväčšou túžbou byť súčasťou partie. Zostať sám alebo “out” je pre neho existenčná katastrofa.

Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede.  Oni ho vedia podržať, no žiaľ aj veľmi bolestivo potopiť. Mnohí mladí sa preto vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

NECHCÚ BYŤ OUT

Pozitívne aj negatívne zážitky v škole ovplyvňujú správanie mladých na celý život. V tomto citlivom období im chceme podať pomocnú ruku jedinečným spôsobom preventívnej výchovy. Chceme im ponúknuť nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, ako by museli čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

NOVÉ POZITÍVNE ZÁŽITKY

Žiakom na druhom stupni základných škôl a študentom všetkých stredných škôl  už dva roky ponúkame trojdňový preventívny program Orientačné dni. V spolupráci s učiteľmi sa snažíme zábavnou a netradičnou formou budovať dobré vzťahy v triede a otvárame rôzne životné témy týkajúce sa vzťahov, vlastnej budúcnosti a životných hodnôt. Takto predchádzame šikane, agresii, xenofóbii, sociálno-patologickým javom.

MOJA TRIEDA, MOJA PARTIA

Sme tím zložený z animátorov, saleziánov, sestier saleziánok a odborníkov v psychológii a pedagogike s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou a triednymi skupinami. Počas kurzu sa venujeme témam: vzťahy v triede, sebapoznanie, budúcnosť a závislosti. Program realizujeme formou zážitkovej pedagogiky, ktorá je pre mladých veľmi atraktívna a vťahuje ich do modelových situácií zo života.

KTO SME?

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nami. Vaša pomoc je pre nás nevyhnutná! Kurzy realizujú členovia tímu bez nároku na odmenu popri svojom zamestnaní a v týchto podmienkach už nie sú schopní odpovedať na vysoký dopyt zo strany škôl.

Stavte spolu s nami na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijeme na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.

HĽADÁME 200 PRAVIDELNÝCH DARCOV, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ MESAČNE PRISPIEVAŤ SUMOU 5€, ABY SME ROČNE ZABEZPEČILI SUMU 12.000 €.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

AKTUÁLNY STAV

67/200 Ľudí

REFERENCIE

Skvelá nálada, nezabudnuteľné zážitky, zomknutie kolektívu.

Bolo to skvelé, prekvapilo ma, že mi spolužiaci udelili také pekné vlastnosti.

Boli to najkrajšie tri dni, ktoré som za celé tie roky prežila s mojimi spolužiakmi!

Kurz prekonal moje očakávania. To čo robíte, robíte skvele, určite vás budem odporúčať. Vytvorili ste priestor na vzájomnú komunikáciu žiakov, ktorí by sa za normálnych okolností spolu nebavili.

Žiakov mojej triedy som spoznala z inej strany. Prekvapilo ma ich obrovské nasadenie, vodcovské schopnosti niektorých z triedy, empatia. Uvedomila som si mnohé skutočnosti, ktoré sú pre mňa prínosné do ďalšej práce v škole. Rada by som si tento program, zopakovala aj s mojimi budúcimi žiakmi.

Som nad mieru spokojná. Program bol pestrý, rozmanitý a šitý triede na mieru. Decká si prešli teambuildingom, viac sa spoznali v situáciách hravou a zábavnou formou, spolupracovali. Boli ste inšpiratívni, budem vás len odporúčať.