KURZ OBJAV KRISTA

pre našich animátorov

58

účastníkov

50

členov prípravných tímov

veľa ľudí v Banskej Bystrici aj Bratislave, ktorí sa modlia počas kurzu Objav Krista

Aj vás pozývame k modlitbe za účastníkov aj organizátorov kurzu Objav Krista v našom saleziánskom stredisku.

Čo je kurz Objav Krista?

Objav Krista je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

CIELE KURZU OBJAV KRISTA:

 • Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi.
 • Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti, univerzity a pod. spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

ŠTRUKTÚRA KURZU OBJAV KRISTA

 • 19:00 Večera
 • 19:45 Privítanie a modlitba
 • 20:00 Prednáška
 • 20:45 Diskusia v skupinkách
 • 21:30 Koniec

Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera , čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Každá časť je pri evanjelizačnej formácii Objav Krista nevyhnutná.

Večera

Aby sme napomohli spolupráci s Božou milosťou, je nevyhnutné pripraviť prívetivé prostredie na nadväzovanie vzťahov. Preto sa každé stretnutie začína večerou.

Počas večere sa máme vzájomne spoznať; nie je určená na diskusiu o témach kurzu, skôr má napomôcť k vytvoreniu vzťahov a priateľstiev. Táto vzťahová dynamika kurzu je pre účastníkov rozhodujúca.

Modlitba

Chceme ľuďom pomôcť, aby im bolo príjemné modliť sa spoločne. Preto sa modlíme vo veľkej skupine pred prednáškou a neskôr po pár stretnutiach aj v skupinkách.

Prednášky

Prednáška je vo svojej podstate ohlasovanie, čiže základné učenie o dobrej zvesti, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi a skrze neho. Pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy (s dvoma prednáškami). Duchovná obnova sa koná po piatom stretnutí. Spolu je deväť prednášok:

 • 04. 02. 2016 – Aký je zmysel života?
 • 11. 02. 2016 – Prečo je Ježiš dôležitý?
 • 18. 02. 2016 – Čo nám chce Ježiš povedať?
 • 25. 02. 2016 – Prečo potrebujem Spasiteľa?
 • 06. 03. 2016 – Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
 • 12. 03. 2016 – Kto je Duch Svätý? (Duchovná obnova)
 • 12. 03. 2016 – Duch Svätý a Ty! (Duchovná obnova)
 • 17. 03. 2016 – Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi
 • 31. 03. 2016 – Veriť a niekam patriť:  Prečo potrebujeme Cirkev?

Diskusia v skupinkách

V skupinkách sa má vytvoriť príjemné prostredie na otvorenú diskusiu o tom, čo sa účastníci dozvedeli na prednáške. Je nevyhnutné, aby mali účastníci pocit, že môžu slobodne povedať, čo si myslia a ako prežívajú to, čo počuli. V diskusii by nemalo dochádzať k ďalším prednáškam, ale mala by sa podnecovať komunikácia.

Duchovná obnova

Duchovná obnova sa koná po piatom stretnutí. Je dôležitou súčasťou kurzu Objav Krista, bez nej nebude fungovať. Jej cieľom je „vytvoriť priestor“ v životoch ľudí, aby odpovedali na ohlasovanie evanjelia počas predchádzajúcich stretnutí a obrátili sa na Pána Ježiša a požiadali ho, aby bol stredobodom ich života, aby ich obnovil a pokrstil v Duchu Svätom.

Viac informácie o kurze Objav Krista nájdete na stránke www.objavkrista.sk