Logo – Salezko Banská Bystrica

Od roku 2017 má saleziánske dielo v Banskej Bystrici nové logo. Celé logo má tvar srdca, čím vyjadruje podstatu saleziánskej výchovy mladých. Jedná sa o výchovu v štýle preventívneho systému, ktorého pilierom je láskavosť.

Štyri farby na logu reprezentujú štyri hlavné zložky saleziánskeho diela – školu, ihrisko, faru a dom. Takáto bola predstava dona Bosca o saleziánskom oratóriu. V takomto oratóriu by mali mladí a ich rodiny nájsť vhodné prostredie pre svoj duchovný i osobný rast.

Logo na stiahnutie v rôznych verziách

Stiahnuť

Logomanuál na stiahnutie

Otvoriť

Ukážky aplikácie loga