AK EŠTE MÁTE ZÁUJEM O NIEKTORÝ Z NAPLNENÝCH TÁBOROV NAPÍŠTE EMAIL VEDÚCEMU TÁBORA. BUDETE ZARADENÝ AKO NÁHRADNÍCI.