ORATKO NA ŠPACÍRKE – výjazdy zo Salezka

 • Termín: 4. – 8. júl 2022
 • Miesto: Saleziánske mlád. stredisko a vždy inde podľa programu výletu
 • Čas: cca od 8:00 do cca 16 -18:00, každý deň upresníme
 • Vek: skončený 3. – skončený 8. ročník ZŠ
 • Cena: 4€/deň (Deti so zaplateným členským na rok 2022 v hodnote 10€ dostanú zľavu na každú akciu, na ktorú sa prihlásia.)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj.
 • Info: v cene dňa je obsiahnuté materiálno-technické zabezpečenie, desiata alebo olovrant a výdavky na výlety
 • Kapacita: 60 detí
 • Kontaktná osoba: Lukáš Závodník SDB, 0915 342 200, lukas.zavodnik@saleziani.sk
 • Prihlasovanie: Kapacita bola naplnená.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár

HOKEJBALOVÝ KEMP 1

 • Termín: 11. – 15. júl 2022
 • Miesto: Saleziánske mládežnícke stredisko SALEZKO, Tatranská 38/A, Banská Bystrica
 • Vek: chlapci a dievčatá vo veku 9 – 12 rokov
 • Cena: 50€ (Deti so zaplateným členským na rok 2022 v hodnote 10€ dostanú zľavu na každú akciu, na ktorú sa prihlásia.)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj.
 • Info: v cene kempu je zahrnutý obed, desiata, olovrant, pitný režim, materiálno-technické zabezpečenie, prenájom športoviska, pamätná vec
 • Kapacita: 20 účastníkov
 • Kontaktná osoba: Peter Jurčišin Kukľa, 0911 911 544, peter.kukla55@gmail.com
 • Prihlasovanie: Kapacita bola naplnená.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár

ZÁŽITKOVÝ TÁBOR

 • Termín: 10. – 16. júl 2022
 • Miesto: Horský hotel Bartoška
 • Vek: 14-17 rokov
 • Cena: 150€ (Deti so zaplateným členským na rok 2022 v hodnote 10€ dostanú zľavu na každú akciu, na ktorú sa prihlásia.)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj.
 • Info: v cene je zahrnutá strava, prenájom, doprava a technicko-materiálne zabezpečenie
 • Kapacita: 40 účastníkov (20 chlapcov, 20 dievčat)
 • Kontaktná osoba: Jozef Špalek SDB, 0903 825 785, spalek.jozo@gmail.com
 • Prihlasovanie: Kapacita bola naplnená.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár

HOKEJBALOVÝ KEMP 2

 • Termín: 1. – 5. august 2022
 • Miesto: Saleziánske mládežnícke stredisko SALEZKO, Tatranská 38/A, Banská Bystrica
 • Vek: chlapci a dievčatá vo veku 9 – 12 rokov
 • Cena: 50€ (Deti so zaplateným členským na rok 2021 v hodnote 10€ dostanú zľavu na každú akciu, na ktorú sa prihlásia.)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj.
 • Info: v cene kempu je zahrnutý obed, desiata, olovrant, pitný režim, materiálno-technické zabezpečenie, prenájom športoviska, pamätná vec
 • Kapacita: 20 účastníkov
 • Kontaktná osoba: Peter Jurčišin Kukľa, 0911 911 544, peter.kukla55@gmail.com
 • Prihlasovanie: Kapacita bola naplnená.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 • Termín: 15. – 19. august 2022
 • Čas: od 8:30 hod. do 16:00 hod.
 • Miesto: Saleziánske mládežnícke stredisko SALEZKO, Tatranská 38/A, Banská Bystrica
 • Vek: skončený 2. – skončený 8. ročník ZŠ
 • Cena: 45 € (Deti so zaplateným členským na rok 2022 v hodnote 10€ dostanú zľavu na každú akciu, na ktorú sa prihlásia.)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj.
 • Info: počas tábora je zabezpečená strava, pitný režim, materiálno-technické zabezpečenie,
 • Kapacita: 100 účastníkov
 • Kontaktná osoba: Mária Gregová FMA, 0903 221 763, maria.gregova@gmail.com
 • Prihlasovanie: Kapacita bola naplnená.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár

BODKA ZA PRÁZDNINAMI – stretnutie a výlet chlapcov od saleziánov v Levoči

 • Termín: 31. augusta 2022
 • Miesto: Levoča
 • Kapacita: 50 chlapcov
 • Určené pre: chlapcov od skončeného 4. ročníka až po vysokú školu
 • Cena: 8€ (bude sa znižovať podľa počtu prihlásených chlapcov)
  Platí sa osobne v Salezku v utorky od 19:30-20:00. Deadline na zaplatenie je utorok 31. máj. Túto akciu je možné zaplatiť buď do 20. júna alebo potom v deň odchodu.
 • Kontaktná osoba: Lukáš Závodník SDB, 0915 342 200, lukas.zavodnik@saleziani.sk
 • Prihlasovanie: Prihlasovanie prebieha po naplnenie kapacít.

Obsadenosť

0%

Prihlasovanie prebieha cez online formulár