Čo je to koučing

Je dialóg dvoch osôb, niekedy skupiny ľudí. Charakterizuje ho dôvera v zdroje a potenciál koučovaného. Kouč verí v expertnosť koučovaného na obsah, ktorý do rozhovoru prináša. Koučovaný najlepšie pozná situáciu, okolnosti, +/-, a pod.

Pre koho môže byť koučing užitočný

Takýto rozhovor môže byť užitočný pre človeka, ktorý potrebuje podporu, rozhoduje sa, chce sa posunúť vo svojom projekte, alebo chce zlepšiť kvalitu svojich vzťahov.

 Ako koučujem

Aktívne načúvam koučovanému a kladiem mu otázky. Tie sú pracovným nástrojom koučingu a majú za úlohu pomôcť koučovanému hlbšie sa zamyslieť nad témou, ktorú do rozhovoru prináša. Takýmto spôsobom sa on môže pozrieť na svoju situáciu z iného uhla a sám objaviť nové možnosti.

Vzdelanie súvisiace s koučovaním

Úspešne som absolvoval 7-dňový výcvikový program „Základy koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách“. Odkoučovaných mám 55 hodín. Aktuálne koučujem a som sprevádzaný mentorom PhDr. Mariánom Kubešom, CSc., profesionálnym koučom.

Kontakt

Peter Jurčišin – Kukľa, salezián, kresťanský kouč

peter.kukla55@gmail.com

0911911544