Návod na podporu Salezka cez darcovský program Givenio

Naše stredisko sa nedávno zaregistrovalo do darcovského programu Givenio. Touto cestou by sme vás chceli požiadať o podporu, ktorá má tri formy:
Hlasujte za jednorázový grant

Do konca roka prebieha hlasovanie o jednorázový grant, v ktorom žiadame o podporu muzikálu sumou 1000€.

Venujte percento z nákupu v eshope

Venovať určité percento zo sumy, ktorú zaplatíte vo vybraných eshopoch, je možné 2 spôsobmi:

  • vstúpte do eshopu, v ktorom chcete nakupovať, cez stránku givenio (nie priamo) – givenio.com/sk/eshops
  • ak máte nainštalovaný givenio plugin (použitý pre hlasovanie v prípade grantu), uistite sa, že v ňom máte pri nákupe zvolené naše stredisko (zelené)
Vyjadrite nám trvalú podporu

Umožní nám to získať rôzne bonusy k už získaným príspevkom.

  • po registrácii a prihlásení na givenio.sk a v časti organizácie givenio.com/sk/organizations zvoľte podporu nášho strediska (hľadať DOMKA)

Ďakujeme!