Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 16. 5. 2021

  1. V nariadeniach pre sv. omše sa zatiaľ nič nemení. Online prenos tiež pokračuje.
  2. Ak sa niekto nezmestil do kostola na sv. omšu, tak dnes poobede bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu, poprípade aj k  spovedi. Kostol bude pre tento účel otvorený od 15:00 do 16:00.
  3. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  4. O týždeň v nedeľu slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorou končí veľkonočné obdobie.
  5. Slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov budeme sláviť v pondelok 24. mája. Viac informácií vám prinesieme o týždeň v nedeľu.
  6. Dospelí, ktorí túžia byť pokrstení, pobirmovaní, či prvýkrát pristúpiť k sviatosti Eucharistie sa môžu hlásiť na farskom úrade u pána farára.
  7. V utorok končí naša 45 dňová kampaň na StartLabe, ktorou sme chceli získať potrebné finančné prostriedky na obnovu ihriska za Salezkom. Tím mladých, ktorí na tom pracuje chce aj tieto zvyšné dva dni využiť a zháňa ďalšie chýbajúce peniaze. Veríme, že čiastka ešte narastie. Ak nás chcete podporiť, tak to môžete spraviť priamo na StartLab alebo vkladom na náš účet, ktorý nájdete na našej stránke. Viacerí sa pýtate, prečo zbierame peniaze, keď na StartLabe sme vyzbierali už viac ako 100%. Je to preto, lebo na StartLabe sa dala skoro o polovicu menšia čiastka ako reálne potrebujeme, keďže keby sa nevyzbierala, tak podľa pravidiel portálu by nám v tomto prípade nič neposlali. Preto je dôležité ešte teraz spojiť sily. Okrem finančnej podpory nám pomôže aj šírenie našej kampane na sociálnych sieťach. Ďakujeme vám za vašu štedrosť a podporu.
  8. Na farský účet ste poslali milodary vo výške 200€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.
  10. Zajtra, to je v pondelok, bude z dôvodu modlitby deviatnikov sv. omša o 18:30.

Liturgické oznamy

Budúcu nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, je to turíčna nedeľa.