Druhý dych

Už dlhší čas snívame o zveľadení priestorov vestibulu a baru. Naše sny už nadobudli reálnu podobu a vďaka šikovnej architekte máme vizualizácie a postupne sa snažíme získavať finančné prostriedky cez rôzne granty či dobrodincov. Všetku prácu budeme robiť svojpomocne, a preto pozývame do spolupráce aj vás všetkých. Pomôcť môžete fyzickou prácou, finančne, nápadmi alebo modlitbou – neváhajte kontaktovať sestru Paulínu Mäsiarovú alebo saleziána Juraja Kovaľa.

Svoje finančné príspevky môžete dať do označenej pokladničky na vrátnici alebo ich poslať na účet:

SK94 0200 0000 0040 4817 6855

Do poznámky pre príjemcu uveďte prosím „druhy dych“.

ĎAKUJEME!

VIZUALIZÁCIE