Duchovné obnovy, cvičenia, prednášky.

Tam, kde to všetko začalo

GPS volá

Po stopách don Bosca

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 9. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 8. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 7. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 6. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 5. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 4. deň
Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 3. deň