Adventný predaj kníh

Počas adventných nedieľ naši animátori ponúkajú na predaj knihy z vydavateľstva don Bosco a kníhkupectva Rosa.

Môžete sa zastaviť vo vestibule kostola po nedeľných svätých omšiach počas adventu a kúpiť hodnotný Vianočný darček.

  • Prístavba (vestibul) kostola

  • každú nedeľu po sv. omši

    počas adventu