Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 7. 7. 2024

  1. Dnes o 15:00 Vás pozývame na adoráciu spojenú s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  2. Budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  3. Naša farnosť organizuje účasť na Slávnosti blahorečenia Jána Havlíka v Šaštíne dňa 31.8.2024. Kto má záujem zúčastniť sa, nech sa zapíše v sakristii kostola.
  4. Zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca bola vo výške 400 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  5. Od pondelka začína v našom stredisku Letné oratko, myslíme na nich v modlitbách.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Vo štvrtok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

Budúca nedeľa je 15. nedeľa v cezročnom období.