Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 9. 6. 2024

  1. Víkend vďačnosti za 100 rokov saleziánov sa uskutoční 6.-8. septembra v Bratislave. Mladí od 15 rokov sa už môžu registrovať, postup je na sbb.sk. Program sa zakončí nedeľnou sv. omšou v Šaštíne 8.septembra o 10.30 pre všetkých. Dovtedy môžete v našom saleziánskom kostole získať plnomocné odpustky.
  2. Sú ešte voľné miesta na hokejbalové kempy. Ak máte záujem, napíšte na ivanic@saleziani.sk do 16.júna.
  3. Sú ešte voľné miesta aj na zážitkový tábor, 14.-20. júl, pre mladých vo veku 14-17 rokov. Ak máte záujem, napíšte na vladimir.plasek@gmail.com do 16.júna.
  4. Zbierka na energie bola 600 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.

Vo štvrtok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učieľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je 11.nedeľa v cezročnom období.