Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 30. 6. 2024

  1. Dnes začínajú letné tábory, prosíme o modlitby.
  2. Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca.
  3. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme ku sviatosti zmierenia.
  4. V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše budú o 9.00 a 18.30. Na diecéznej púte v Selciach bude sv. omša o 10.30.
  5. Počas letných prázdnin nebudú bývať ranné sv. omše cez týždeň o 7.00. takisto nebude sv. omša v nedeľu o 11.45.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie.

V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V piatok je slávnosť sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy.

Budúca nedeľa je 14.nedeľa v cezročnom období.