Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 23. 6. 2024

  1. pondelok bude sv. omša o 18.30 zo slávnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa.
  2. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek– komunita Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 28.-30.6. Program je na nástenke.
  3. V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30.
  4. Na budúcu nedeľu začínajú letné tábory, prosíme o modlitby.
  5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné dielo sv. Otca.
  6. Víkend vďačnosti za 100 rokov saleziánov sa uskutoční 6.-8. septembra v Bratislave. Mladí od 15 do 30 rokov sa môžu registrovať do konca Júna. Postup je na sbb.sk. Program sa zakončí nedeľnou sv. omšou v Šaštíne 8.septembra o 10.30 pre všetkých. Dovtedy môžete v našom saleziánskom kostole získať plnomocné odpustky.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

V piatok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.

V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

Budúca nedeľa je 13.nedeľa v cezročnom období.