Farské oznamy na 9. nedeľu v období cez rok – 2. 6. 2024

  1. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sviatosť zmierenia všetkých, najmä mladých. Je to zároveň slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Na záver sv. omše bude odprosujúca pobožnosť. Je to aj svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
  2. Biskupi Slovenska absolvujú od 2.6. do 9.6.2024 apoštolskú návštevu Ad limina, pri ktorej sa stretnú aj s pápežom Františkom. Pri tejto príležitosti biskupi prosia veriacich, aby im boli nablízku so svojimi modlitbami.
  3. Arcibiskupstvo Bratislava a Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul pripravila program súvisiaci s blahorečením mučeníka vernosti Jána Havlíka, ktoré bude v sobotu 31.8.2024 v Šaštíne.
  4. Víkend vďačnosti za 100 rokov saleziánov sa uskutoční 6.-8. septembra v Bratislave. Zakončí sa nedeľnou sv. omšou v Šaštíne 8.septembra o 10.30. Dovtedy môžete v našom saleziánskom kostole získať plnomocné odpustky.
  5. Dnes je zbierka na energie.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.

V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

V soboru je spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Budúca nedeľa je 9.nedeľa v cezročnom období.