Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 16. 6. 2024

  1. Víkend vďačnosti za 100 rokov saleziánov sa uskutoční 6.-8. septembra v Bratislave. Mladí od 15 rokov sa už môžu registrovať, postup je na sbb.sk. Program sa zakončí nedeľnou sv. omšou v Šaštíne 8.septembra o 10.30 pre všetkých. Dovtedy môžete v našom saleziánskom kostole získať plnomocné odpustky.
  2. Ak máte záujem prihlásiť dieťa na hokejbalové kempy, napíšte dnes na ivanic@saleziani.sk. Ak máte záujem prihlásiť sa na zážitkový tábor, napíšte na vladimir.plasek@gmail.com.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1.

Liturgické oznamy

V piatok je spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľnÍka.

Budúca nedeľa je 12.nedeľa v cezročnom období.