Farské oznamy na 8. nedeľu v období cez rok – 26. 5. 2024

  1. Ďakujeme všetkým za prípravu a priebeh vysluhovania prvého svätého prijímania. Prosíme aj naďalej o modlitbu za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  2. Ďakujeme Vám za zapojenie sa do celoslovenskej pôstnej verejnej zbierky TEHLIČKA 2024 pre Južný Sudán. Podarilo sa vyzbierať sumu 99 760 eur.
  3. Ďakujeme všetkým za prípravu a priebeh Dňa farnosti. Bola to pekná oslava Panny Márie Pomocnice kresťanov.
  4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše sú o 7.00, 17.00 a 18.30. Eucharistická procesia bude v meste pri sv. omši na budúcu nedeľu.
  5. V sobotu pri rannej sv. omši sa budeme modliť za duchovné povolania.
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3
  8. Vyhlásenie KBS k európskym voľbám:

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka bl. Jozefa Kowalského, mučeníka.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

V sobotu je spomienka sv. Justína, mučeníka.

Budúca nedeľa je 9.nedeľa v cezročnom období.