Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého – 19. 5. 2024

  1. Ďakujeme všetkým za prípravu a priebeh vysluhovania prvého svätého prijímania. Prosíme aj naďalej o modlitbu za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  2. Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu bola 570 Eur. Pán Boh zaplať.
  3. V pondelok bude sv. omša o 18.30 kvôli deviatniku k Panne Márii Pomocnici kresťanov, ktorý sa modlíme vždy pred večernou sv. omšou.
  4. V piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Hlavné oslavy budú v nedeľu na Deň farnosti. Odpustová slávnosť našej farnosti začne v nedeľu 26.5. o 10.30 slávnostnou sv. omšou na priestranstve za saleziánskym domom. Sv. omše o 9.00, 10.30 a 11.45 sú zrušené. Po sv. omši všetkých pozývame na obed a pestrý program. Viac informácií aj možnosti ako sa zapojiť nájdete na plagáte, www.sbb.sk a sociálnych sieťach.
  5. V sobotu o 10.30 bude slávnosť prvého sv. prijímania. Počas týždňa budú v utorok a štvrtok od 17:00 v kostole prebiehať nácviky prvoprijímajúcich detí a v piatok od 17:00 sv. spovede. Prosíme o modlitby za nich.
  6. Ešte sú voľné miesta na pobytový a zážitkový tábor. Prihlásiť sa môžete na stránke sbb.sk. Viac info u Petra Kanského a Vlada Plášeka.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2. Upratuje sa v pondelok o 16.00.

Liturgické oznamy

Dnes sa skončilo veľkonočné obdobie. Začína sa obdobie cez rok. Budeme sa modliť modlitbu Anjel Pána.

V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza.

V piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice.