Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 12. 5. 2024

  1. Ďakujeme všetkým za prípravu a priebeh vysluhovania sviatosti birmovania. Prosíme aj naďalej o modlitbu za tých, ktorí prijali sviatosť birmovania.
  2. Dnes je výlet rodín na Čertovu skalu v Kremnických  vrchoch (850 m.n.m.) Spolu je to cca na 5 hodín. Odchod zo Salezka o 13.00 hod. na vlastných autách.
  3. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  4. V pondelok prebieha celoslovenská aktivita Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Môžete sa pridať modlitbou sv. ruženca na tento úmysel.
  5. V sobotu o 10.30 bude slávnosť prvého sv. prijímania. Počas týždňa budú v utorok a štvrtok od 17:00 v kostole prebiehať nácviky prvoprijímajúcich detí a v piatok od 17:00 sv. spovede. Prosíme o modlitby za nich.
  6. Pozývame všetkých na Deň farnosti. Odpustová slávnosť našej farnosti začne v nedeľu 26.5. o 10.30 slávnostnou sv. omšou na priestranstve za saleziánskym domom. Sv. omše o 9.00, 10.30 a 11.45 sú zrušené. Po sv. omši všetkých pozývame na obed a pestrý program. Viac informácií aj možnosti ako sa zapojiť nájdete na plagáte, www.sbb.sk a sociálnych sieťach.
  7. Ešte sú voľné miesta na pobytový a zážitkový tábor. Prihlásiť sa môžete na stránke sbb.sk. Viac info u Petra Kanského a Vlada Plášeka.
  8. Chceme upozorniť, že pomazanie olejom sv. Charbela nenahrádza sviatosť pomazania chorých.
  9. Zbierka na energie minulú nedeľu bola 700 eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola.

V stredu je spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej.

Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Končí sa Veľkonočné obdobie.