Sviatosť birmovania pre 71 mladých: Plnosť darov Ducha Svätého v našej farnosti

Po dvojročnej príprave prijalo v našom kostole sviatosť birmovania 71 mladých ľudí z našej farnosti aj okolia. Z rúk otca biskupa Mariána Chovanca prijali v sobotu 11. mája pomazanie krizmou. Mohli tak prijať plnosť darov Ducha Svätého a prekročiť tak prah kresťanskej dospelosti.

Počas dvojročnej prípravy boli rozdelení do piatich skupín vedených členmi saleziánskej komunity a animátormi. Okrem každotýždňových stretnutí sa tí, ktorí chceli prijať sviatosť birmovania mohli zúčastniť aj 3 birmovaneckých víkendových sústredení na chate.

Otec biskup počas kázne upriamil pozornosť na podstatu sviatosti birmovania. Tiež dôraznil, že s prijatým darom na seba preberajú aj zodpovednosť, ako s ním naložia. Tak ako keď dostanú od rodičov nový mobil, počítač, či nejaké pomôcky preberajú na seba aj zodpovednosť za získanú vec. Rovnako vyzdvihol 3 spôsoby ako sa o tento dar Ducha svätého môžu starať – konkrétne osobnou modlitbou, častou sv. spoveďou a sv. prijímaním.

Tešíme sa z týchto mladých a veríme, že viacerí sa rozbehnú do života (či už v Salezku alebo inde) ako dobrí kresťania a statoční občania.

Všetky fotky nájdete ešte mesiac prístupné na tomto linku: CLICK 

Sr. Mery

Fotogaléria

11. 5. 2024

dátum

Kostol PMP, Salezko BB

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.