8. Teraz

Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšala v deň spásy som ti pomohol. “Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! (2Kor 6,1-2)

Teraz, práve v tejto chvíli za nás prosíš. Keď vyslovíme „teraz“ otvára sa nový priechod cez frekventovanú cestu, otvára sa nová brána do nedobytného hradu. V tejto chvíli nám nič nehrozí, pretože sa modlí ona. O to ju prosíme. Počas tohto „teraz“ sa Matka modlí za nás a možno naše obavy pominú, hradba našej odvahy spevnie, naše túžby sa stanú ušľachtilejšími, naše pokušenia zmiznú. Práve teraz.

Zdravas Mária …

#  využijem naplno prítomnú chvíľu, a to, čo mám v nej urobiť