7. Pros za nás hriešnych

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. (Lk 5,8-11)

Pros za nás hriešnych. Keďže si svätá a si matka Božia, môžeme ťa s dôverou prosiť, aby si Ty za nás prichádzala pred Božiu tvár a orodovala za nás. A za čo máme prosiť? Za banálne dobrá od výmyslu sveta? Za nejaké veci, za technické vymoženosti, za bohatstvo, za slávu a úspech, za kadejaké iné podobné veci? Veď tu predsa stačí, keď si ich ľudia sami od seba žiadame a navzájom si ich poskytujeme. A tak si prosíme za nás samých, práve preto, že sme v hriechu. Nie sme ako ty a preto za nás pros Mária. Prinášam ti svoju prosbu.

Zdravas Mária …

# poprosím dnes za to, čo najviac v živote potrebujem