6. Svätá Mária, Matka Božia

Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa  vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. (Iz 43,1-2)

Svätá Mária, Matka Božia. Samotná prosba začína oslovením a vzývaním Márie, ktorá je svätá. Svätá znamená oddelená od profánneho, patriaca výlučne Bohu. On si ju vybral, aby bola Jeho. To je prvoradý a najvyšší dar, jedinečný a nečakaný. Výlučné a osobné privilégium. Preto ťa ideme takto prosiť. Ty, ktorá patríš Bohu, daj aby sme aj my patrili Jemu.  Keďže je Jeho, má hneď úlohu, poslanie – byť matkou. A nie hocikoho, ale samotného Božieho Syna. Aj my ti patríme a takisto nám dávaš našu úlohu, prinášať ťa do sveta.

Zdravas Mária …

# dobre si dnes urobím svoje stavovské povinnosti v škole, práci alebo rodine