5. Požehnaný je plod tvojho života, Ježiš

„Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ (Lk 6,43-45)

Požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. Najväčším požehnaním Márie je plod jej života, dieťa Ježiš. Medzi tým ako príbuzná Alžbeta vyriekla tieto slová „požehnaný je plod tvojho života“ a terajšou chvíľou, keď opakujeme tieto slová sa udial čin ustanovenia náhradného synovstva. Na kríži Ježiš hovorí „Hľa, tvoj syn“. Znamená to, že odteraz som jej synom a dcérou. V osobe Márie, Božej Matky, nie je požehnaný len Ježiš, ale spolu s ním sme požehnaní všetci, každý jeden z nás. Aj ja som plodom Božieho života, plodom, ktorý je chcený, je požehnaný.

Čo je plodom môjho života? Všetko, čo robím prináša dobré plody? Plodom je Ježiš, ktorého prinášam do sveta alebo je ním hocičo iné?

Zdravas Mária …

# prinesiem dobrý plod života v podobe dobrého skutku, dobrého slova