4. Požehnaná si medzi ženami

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“  (Lk 11,27-28)

Požehnaná si medzi ženami! Pri týchto slovách sa presúvame od pozdravu anjela a dostávame sa k slovám Alžbety, ktorá víta Máriu a prijíma ju v Zachariášovom dome. Keď hovoríme tieto slová „požehnaná si medzi ženami“ pripomíname si, že naša nebeská Matka je našou matkou ako všetky naše pozemské matky. Ona je na čele týchto mám, ktoré sú aj dnes dušou domácností, musia mať oči všade, im prislúcha starosť o každého člena domácnosti a ich neodňateľným právom je slúžiť iným a byť milované. Vďaka za naše mamy, ktoré sú požehnaním.

Akým spôsobom vnímam lásku od mamy? Čo všetko pre mňa robí?

Zdravas Mária …

# spomeniem si dnes na svoju mamu a poďakujem jej, pomôžem nakoľko sa dá.