3. Pán s tebou

Tu prišiel Pánov anjel a sadol si pod dub pri Efre, ktorý patril Abiezerovcovi Joasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiánčanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: „Pán s tebou, udatný hrdina!“ Gedeon mu odpovedal: „Prepáč, môj pane! Keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: »Pán nás vyviedol z Egypta«? Teraz nás Pán opustil a vydal do ruky Madiánčanov.“ Pán sa k nemu obrátil a povedal: „Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiánčanov! Posielam ťa!“ On mu odvetil: „Prepáč, môj pane! Čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho otca!“ Pán mu povedal: „Keď som ja s tebou, tak Madiánčanov porazíš ako jediného muža!“ (Sdc 6, 11-16)

Pán s tebou!  Márii sa anjel prihovoril pozdravom „Pán s tebou“. Na to sa prirodzene žiada odpovedať slovami „aj ja som s tebou Pane“. Čo nájde ten, kto pokľakne, pozrie na obraz alebo sochu Márie a vyslovuje tieto slová? Určite to bude pokoj a spoločenstvo. Niekedy ma ovládne obava, či mi počas modlitby nebude dlhá chvíľa? Ale poviem si, kde inde by mi bolo lepšie, veď som s Pánom. Alebo ma opanuje pocit, že len márnim svoj čas. V skutočnosti ho však využívam najlepšie, ako sa len dá, a navyše získavam pridanú hodnotu pokoja a dôvery.

Kedy vnímam, že si so mnou? A v ktorých chvíľach som ja skutočne s tebou? Využijem dnes čas, aby si bol so mnou a ja mohol byť s tebou.

Zdravas Mária …

# venujem dnes kus času len Tebe (desiatok ruženca, litánie, chvíľa adorácie)