2. Milosti plná

Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal? (1Kor 4,6-7)

Plná milosti! Čo keby sme namiesto toho povedali plná krásy, plná radosti, plná štedrosti? Viacerí z nás dostali drobné dary milosti, vďaka ktorým môžeme žiť v jednote s Bohom. Určite sú to dary nezanedbateľné. Keď to tak vezmeme, tieto dary sú pre nás ako pohár čerstvej vody na ceste počas horúceho dňa. Aj táto malá zásoba vody nám môže pomôcť, aby sme nezomreli od smädu. Dary milosti nám pomáhajú znášať ťarchu cesty k Bohu. A čo ty Mária? Dostala si vždy, keď to bolo potrebné pohár čerstvej vody na tvojej ceste

Dostávam každý deň potrebný dar, pohár čerstvej vody, aby som kráčal cestou za Tebou s spolu s Matkou – plnou milostí.

Zdravas Mária …

# poďakujem za nejaký dar („pohár čerstvej vody“), ktorý som dnes dostal