1. Zdravas Mária

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. … Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. (Mk 16,1.5-6)

Zdravas!  Čo znamená toto prvé slovo Márii? Zaznieva tento pozdrav anjela a preto si treba uvedomiť, že sú tu dvaja: anjel a ona. A v našej modlitbe ona a my. Pozdravím ju, ona sa obzrie a nastáva kratučký pohľad dvoch, ktorí sa stretli. Doprajme si vždy keď vravíme tento pozdrav zastavenie sa, pozretie sa na toho, kto volá a kto je zavolaný. Kratučký nádych, aby sme zažili toto stretnutie, ktoré začína pozdravom.

Ako reagujem, keď ma niekto pozdraví? Na koho pozdrav sa teším? Ako sa zastavím pri pozdrave a vyslovení môjho mena?

Povedz Zdravas a zahľaď sa na Máriu, ktorú oslovuješ.

Zdravas Mária …

# pozdravím dnes špeciálne nejakú blízku osobu