Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 28. 4. 2024

  1. Od stredy sa modlíme v mesiaci Máj loretánske litánie, vždy pred večernou sv. omšou.
  2. V stredu o 16.00 pod Pikartom na Starohorskej ulici bude tradičné podujatie Máj Zelený. Viac info na plagáte.
  3. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame ku sviatosti zmierenia.
  4. V sobotu a nedeľu vás pozývame do Salezka na celoslovenské finále futbalového turnaja KAMA. Príďte si pozrieť kvalitné zápasy vo futbale osobne alebo cez livestream. Info je na našej stránke www.sbb.sk.
  5. V nedeľu o 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  6. V nedeľu o 20.00 sa spúšťa prihlasovanie na letné tábory. Viac info na sbb.sk.
  7. Zbierka na seminár minulú nedeľu bola 1032 Eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  8. Manželia Ivana a Pavol Dankovci a speváčka Skyva sa predstavia v komornom tanečnom divadle s názvom „Áno? – sólo pre dvoch“ o krehkosti manželstva 5.mája o 16.00 v Misijnom dome. Viac na plagáte.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

V stredu je spomienka sv. Jozefa, robotníka.

Vo štvrtok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

Budúca nedeľa je 6. Veľkonočná nedeľa.